บริการตรวจ I-Screen

I-SCREEN คืออะไร ?

คือ โปรแกรมตรวจโครโมโซมหลังจากลูกน้อยคลอดแล้ว สามารถรู้ความผิดปกติเพื่อวางแผนพัฒนาการได้ทันท่วงที ผ่านการเจาะเลือดเพียงเล็กน้อย วิเคราะห์ตรวจโครโมโซมเชิงลึก ครอบคลุมความผิดปกติกว่า 90 ชนิด (โรคในกลุ่ม ไมโครดีลีทชั่น)

เช่น สมาธิสั้น
เติบโตล่าช้า
พฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ
ผิดปกติทางทันตกรรม
ล่าช้าในการพัฒนาการ
บกพร่องทางสติปัญญาที่รุนแรง เป็นต้น
เมื่อรู้แล้วก็สามารถวางแผนให้ลูกน้อยได้มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี

รู้พัฒนาการลูกน้อย ด้วย I-SCREEN

ตรวจโครโมโซมลูกน้อยหลังคลอด วิเคราะห์ตรวจโครโมโซมเชิงลึก ครอบคลุมความผิดปกติกว่า 90 ชนิด (โรคในกลุ่ม ไมโครดีลีทชั่น)

รู้ผลภายใน 10 วันทำการ และซื้อคู่ G-NIPT ลด40%

ราคาเพียง 6,800 บาท เท่านั้น

ฟรี ! ปรึกษาทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับลูกน้อย