บริการตรวจ NIPT

GNIPT คืออะไร ?

เทคโนโลยีการตรวจ NIPT เพื่อคัดกรองดาวน์ซินโดรมและความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ โดยการเจาะเลือดคุณแม่ประมาณ 8-10 cc เป็นการตรวจที่ปลอดภัยกว่าการเจาะน้ำคร่ำและมีความแม่นยำ (Sensitivity and Specificity) 99.99% เนื่องจากใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ลำดับเบส (Next Generation Sequencing) รวมถึงระบบประมวลผล AI ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้ได้ผลที่มีความแม่นยำสูงและรวดเร็วภายใน 5 วันทำการหลังเจาะเลือด ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้โรงพยาบาลและหมอสูติประเทศเกาหลีใต้วางใจเลือกใช้บริการกับ G-NIPT

พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทย !

G-NIPT ทั้ง 3 แพคเกจสามารถระบุเพศทารกในครรภ์ ตรวจได้ช่วง 10-20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ รวมถึงมีวงเงินประกันคุ้มครองผลลบลวง (ผลผิดพลาด)
• G-NIPT Lite: สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของกลุ่มอาการ Down Syndrome (คู่ที่ 21) Edwards Syndrome (คู่ที่ 18) Patua Syndrome (คู่ที่ 13)
• G-NIPT Basic: สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของกลุ่มอาการ Down Syndrome (คู่ที่ 21) Edwards Syndrome (คู่ที่ 18) Patua Syndrome (คู่ที่ 13) รวมถึงความผิดปกติของโครโมโซมเพศ
• G-NIPT Premium: สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมครบทุกคู่ รวมถึงความผิดปกติของโครโมโซมเพศ และ Microdeletions ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและร่างกายของทารก ด้านอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน ปัญหาด้านการหายใจ ปัญหาระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

ปลอดภัย แม่นยำ มาตรฐานสากล

รวดเร็วทันใจใน 5 วันทำการ

ที่ G-NIPT ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากลตั้งแต่การให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่าง ระบบขนส่งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนห้องปฏิบัติการและการตรวจรับรองยืนยันผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ตอบแทนความไว้วางใจของทุกท่าน

G-NIPT Premium

ตรวจความผิดปกติโครโมโซมครบทุกคู่ และ โครโมโซมเพศ
(XO, XXY, XXX) รวมถึง Microdeletions

ราคา 13,900 บาท

G-NIPT Basic

ตรวจความผิดปกติโครโมโซม
คู่ที่ 21 18 13 และ โครโมโซมเพศ
(XO, XXY, XXX)

ราคา 10,900 บาท

G-NIPT Lite

ตรวจความผิดปกติโครโมโซม
คู่ที่ 21 18 13


ราคา 9,900 บาท

ฟรี ! ปรึกษาทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับลูกน้อย