“มะเร็ง” ตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากกว่า 90%

อย่างที่ทราบกันว่าโรคมะเร็งเป็น “1 ในโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลก” และเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงภัยของโรคนี้ องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้มี “วันมะเร็งโลก” และในประเทศไทยเองโรคมะเร็งจัดเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเซลล์ร้ายนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ​ ทุกวัย เมื่อเกิดขึ้นก็มักลุกลามอย่างรวดเร็วจนผู้ป่วยไม่ทันตั้งตัว กว่าจะตรวจพบก็อาจสายเกินไป สร้างความวิตกกังวลให้หลายๆคน แต่ถึงอย่างไร มะเร็งตัวร้ายนั้น หากตรวจคัดกรองก่อน ก็วางแผนป้องกันได้

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรคมะเร็งครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตของชายไทยมายาวนาน เนื่องจากผู้ชายส่วนใหญ่มักตรวจพบโรคมะเร็งเมื่อเซลล์ร้ายลุกลามแล้ว โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ และมะเร็งปอด จัดเป็น 3 อันดับแรกที่คุณผู้ชายทั้งหลายไม่ควรที่จะละเลย

ไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงเองก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกัน ด้วยร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้หญิงตามช่วงวัย เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดูเป็นเรื่องธรรมชาตินี้อาจแฝงไปด้วยสัญญาณอันตรายที่มาพร้อมโรคร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตหญิงไทย จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าโรคมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับแรกในผู้หญิงไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพื่อคัดกรองแนวโน้มมะเร็งในผู้ที่ยังไม่มีอาการแสดงออกมา เพื่อวางแผนการป้องกันและอดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็ง โดยวิธีการคัดกรองวิเคราะห์ถึงระดับ DNA ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มภายใน 5 ปี มีอัตราการหายขาดจากโรคมะเร็งสูงถึง 90% !!!

ตรวจกับ RickScreen 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ DNA ประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง จาก GC Genome ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยมาตรฐานแล็ปจาก CAP พร้อมรับประกันการทดสอบคุณภาพสูง รู้ผลได้ภายใน 7 วัน

#Rickscreen #มะเร็ง #มะเร็งผู้ชาย #มะเร็งผู้หญิง #ตรวจคัดกรอง #ตรวจคัดกรองมะเร็ง #มะเร็งลำไส้ #มะเร็งปอด #มะเร็งตับ #มะเร็งเต้านม #มะเร็งปากมดลูก #ลดความเสี่ยง #เพิ่มโอกาส #GCGenome

Leave a Reply

%d bloggers like this: