มะเร็ง! สู้หรือหนี มาฟังวิธีจากนักวิจัย

ลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถระบุความเสี่ยงมะเร็งของคนได้ด้วยการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติครอบครัว สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางพฤติกรรม จากนั้นจึงวางแนวทางการป้องกันเฉพาะบุคคลตามปัจจัยเหล่านี้ ให้บรรลุผล การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางอย่างตามตำราที่เรารู้ ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น

ลองนึกภาพว่าถ้าเราสามารถระบุความเสี่ยงมะเร็งของคนได้ด้วยการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติครอบครัว สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางพฤติกรรม จากนั้นจึงวางแนวทางการป้องกันเฉพาะบุคคลตามปัจจัยเหล่านี้ ให้บรรลุผล การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางอย่างตามตำราที่เรารู้ ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น การกลายพันธุ์อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสสารก่อมะเร็ง โอกาสสุ่ม ความเชื่อมโยงระหว่างพันธุกรรมและมะเร็งที่ไม่ตรงไปตรงมา คนที่มีสุขภาพดีจำนวนมากมีการกลายพันธุ์ของตัวขับมะเร็งแต่ไม่มีสัญญาณของมะเร็ง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอของแต่ละบุคคล 

การหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง เช่น ยาสูบ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น ไวรัส human papillomavirus (HPV) และไวรัสตับอักเสบบี การรักษาการติดเชื้อ H. pylori  หรือทำลายติ่งเนื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงบางคนใช้ tamoxifen (Soltamox) และอนุพันธ์ของมันเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม และแอสไพรินเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้. 

การป้องกันมะเร็งต้องใช้วิธีการหลายชั้น  เราต้องเข้าใจไม่เพียงแต่เกี่ยวกับพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งและการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่กระตุ้นการเจริญเติบโต แต่เรายังต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ช่วยให้เนื้องอกเติบโตในคนๆ หนึ่งและขัดขวางการเติบโตของพวกมันในอีกคนหนึ่ง เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าระบบภูมิคุ้มกันของบุคคล, เมแทบอลิซึมและปัจจัยไมโครไบโอมของบุคคลนั้นมีผลต่อการพัฒนาและการเติบโตของเนื้องอกอย่างไร นอกเหนือจากเนื้อเยื่อและร่างกายแล้ว เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้คน ส่งผลต่อความเสี่ยงมะเร็งของพวกเขาอย่างไร และลักษณะส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมใดที่คาดการณ์ถึงความสามารถในการปรับใช้และรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ แนวทางที่รวมตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมดมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันมะเร็งอย่างเต็มที่

นักวิจัยต่างพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็ง เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว การป้องกันที่แม่นยำ เพื่อหาจุดที่หยุดเจ้าวายร้ายมะเร็งนี้ได้ เพื่อยุติความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็นเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่คุกคามชีวิต และเซลล์ที่ผิดปกติส่วนใหญ่จะไม่พัฒนาไปสู่มะเร็งที่ร้ายแรง 

ภาระการป้องกันมะเร็งขนาดมหึมานี้ หมายถึงการกำหนดเป้าหมายที่สาเหตุของโรคมะเร็งในทุกระดับ และการส่งเสริมพฤติกรรมที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายมากขึ้น พัฒนาไปถึงการแทรกแซงระดับโมเลกุลที่แม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะก่อนมะเร็งกลายเป็นมะเร็ง คำถามคือเราจะรอถึงจุดนั้นหรือเริ่มต้น กลยุทธ์ วางแผนด้วยการตรวจคัดกรองหามันตั้งแต่เนิ่นๆ น่าจะดีกว่าไหม

Cre: NCI’s Division of Cancer Epidemiology and Genetic

บริการตรวจคัดกรองพันธุกรรม  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มิติปัจจัยโรคร้าย ด้วย Lab อันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้  ที่คุณสามารถวางแผนได้ในอนาคต

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

GC Riskscreen Thailand

Leave a Reply

%d bloggers like this: