ไป กลับ โลกดวงอาทิตย์ 50 รอบ คือความยาว DNA ในตัวเรา

มหัศจรรย์ของดีเอ็นเอในตัวเรายังมีอีกมาก ความยาาาาาาาาาาาาาวของมันต่อ 1 คน ถ้าคำนวนออกมาเป็นระยะทางเทียบได้ก็จากโลกถึงดวงอาทิตย์  50 รอบ !!!

เซลล์มนุษย์มีดีเอ็นเอที่เป็นองค์ประกอบในจีโนมมากถึง 3 พันล้านคู่เบส หรือ 3 พันล้าน อยู่ในโครงสร้างที่ชื่อโครโมโซม รวม 23 แท่ง ดีเอ็นเอที่อยู่ในเซลล์มนุษย์หนึ่งเซลล์นั้น ยาวกว่าความสูงของคนทั่วไปเสียอีก เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ระยะห่างระหว่างเบส ของดีเอ็นเอนั้น มีขนาดราว 0.34 นาโนเมตร (หรือ เท่ากับ 0.34 x 10-9 เมตร) ดังนั้น หากนำดีเอ็นเอทั้งหมดในจีโนมของมนุษย์มาคลี่ออก แล้วเรียงต่อกันไป จะพบว่ามีความยาวที่มากถึงราว 2 เมตร (ได้มาจาก 6 x 109เบสคูณกับ 0.34 x 10-9 เมตร) พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ดีเอ็นเอของมนุษย์เรา ที่บรรจุอยู่ในเซลล์เพียงเซลล์เดียว มีความยาวที่มากกว่าความสูงโดยเฉลี่ยของคนทั่วไปที่เป็นเจ้าของเซลล์ซะอีก

หากเรานำความมหัศจรรย์ในเรื่องของ “ความยาวของดีเอ็นเอ” มารวมกันเข้ากับความอัศจรรย์ในเรื่อง “จำนวนเซลล์ที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรา” ก็จะพบว่ามนุษย์เรามีเซลล์อยู่อย่างมากมายอย่างยิ่งคือ มากถึง 10 ล้านล้านเซลล์ (1013 เซลล์) เอาเป็นว่ามันมักจะประมาณกันว่าอยู่ในราว 1012 – 1014เซลล์ แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ เซลล์ในร่างกายของคนเรา ที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆนั้น มีมากกว่าดวงดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกเสียอีก 

หากนำดีเอ็นเอในทุกเซลล์ของร่างกายมาต่อรวมกัน แทบไม่เชื่อว่าจะมีความยาวรวมกันแล้วมากกว่า ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์กว่า 100 เท่าเลยครับ

Cre : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

Leave a Reply

%d bloggers like this: