ตรวจสุขภาพอนาคต คืออะไร

ตรวจเจอก็เจอ จบก็จบ แต่เมื่อเจอแล้วไม่จบ การตรวจสุขภาพด้วย ดีเอ็นเอ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนสุขภาพอนาคต

Structure Molecules helix by Riskscreen

การตรวจสุขภาพ โดยทั่วไปแล้วเป็นการตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา เพื่อหาความความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ หากตรวจพบก็สามารถวางแผนรักษาได้ทันที ก่อนที่ความผิดปกติเหล่านั้นจะกลายเป็นโรคร้ายในอนาคต เพราะบางโรคกว่าจะแสดงอาการออกมา ร่างกายก็มีอาการผิดปกติชัดขึ้นมาแล้ว ซึ่งการรักษาบางโรคเมื่ออาการหนักแล้วอาจไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงว่า เราอาจรู้ได้เมื่อเราได้มีอาการผิดปกติแล้วนั้นเอง เปรียบได้กับเหมือนสถานะปัจจุบัน เราเป็นหรือไม่เป็นอะไร เจอหรือไม่เจออะไร

การตรวจสุขภาพด้วย ดีเอ็นเอ หรือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยพันธุกรรม เป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนในร่างกายที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ สามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงหรือการกลายพันธ์ของยีนได้อย่างแม่นยำ ในทางการแพทย์แล้ว การใช้ข้อมูล DNA เป็นการแพทย์ที่แม่นยำมาก( Precision Medicine)เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพยุคใหม่ที่นิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ มันคือการตรวจแนวโน้มสุขภาพในอนาคต วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า 

ปัจจุบันนี้มีโรคร้ายต่าง ๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก การสูญเสียจากโรคร้ายมักส่งผลกระทบถึงคนรอบๆข้างตัวเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม กระเพาะ ปอด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการตรวจยีนจะทำให้รู้ว่ามีความเสี่ยงที่เป็นโรคร้ายเหล่านี้หรือไม่ เพราะพันธุกรรมของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เกิดมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิต การตรวจเพียงครั้งเดียว จึงรู้ความเสี่ยงทั้งชีวิต ทำให้ปัจจัยหลักๆเช่น ดีเอ็นเอหรือพันธุกรรม อาหารการกิน สภาพแวดล้อม และ พฤติกรรม ถูกหลีกเลี่ยงและวางแผนในการดูแลตนเอง เพื่อลดแนวโน้มที่จะเป็นลง ด้วยแนวทางป้องกันการเกิดโรคของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง.

บริการตรวจคัดกรองพันธุกรรม  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มิติปัจจัยโรคร้าย ด้วย Lab อันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้  ที่คุณสามารถวางแผนได้ในอนาคต

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

Leave a Reply

%d bloggers like this: