ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้

20% ผู้ป่วยมะเร็งปอดไม่เคยสูบบุหรี่ คนไม่สูบเป็นโรคมะเร็งปอดเร็ว กว่าคนที่สูบ และส่วนมากมักเป็นผู้หญิง นักวิทยาศาสตร์อธิบาย สาเหตุมะเร็งปอดคนไม่สูบบุหรี่ได้บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แล้วคุณมีความเห็นอย่างไร

เมื่อกันยายน 2564 ในการศึกษานี้นักวิจัยได้รวบรวมจีโนมของเนื้องอก สำหรับสาเหตุของการกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการกลายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสียหายจากกิจกรรมตามธรรมชาติในร่างกาย (เช่น การซ่อมแซม DNA ที่ผิดพลาดหรือความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน) หรือจากการสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง กระบวนการก่อกลายพันธุ์ “signature” ทำหน้าที่เหมือนกิจกรรมของเนื้องอกที่นำไปสู่การสะสมของการกลายพันธุ์โดยให้ข้อมูลว่าสาเหตุของมะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร ขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลของกระบวนการก่อกลายพันธุ์ที่ทราบแล้ว แม้บางส่วนจะไม่ทราบสาเหตุ ในการศึกษานี้นักวิจัยได้ค้นพบว่าจีโนมเนื้องอกส่วนใหญ่ของผู้ไม่สูบบุหรี่มีลักษณะเฉพาะของการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากกระบวนการภายในร่างกาย กล่าวคือ กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

การวิเคราะห์จีโนมของมะเร็งปอดในผู้ที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ พบว่าเนื้องอกเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของการ

กลายพันธุ์ที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติในร่างกาย ซึ่งดำเนินการโดยทีมนานาชาตินักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) อธิบายเป็นครั้งแรกถึงมะเร็งปอดชนิดย่อย 3 ชนิดในผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ซึ่งตั้งตามระดับของเสียง

Piano เนื้องอกชนิดย่อยที่กลายพันธุ์น้อยสุด เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดกับการสร้างเซลล์ใหม่ เติบโตช้ามากใช้ระยะเวลาหลายปี ยากต่อการรักษา 

เพราะแพทย์มีโอกาสตรวจพบเนื้องอกเหล่านี้ก่อนรักษาได้ยาก

Mezzo-forte การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมจำเพาะ รวมทั้งการกลายพันธุ์ในยีนตัวปัจจัยในมะเร็งปอด มีการเติบโตเนื้องอกที่เร็วขึ้น 

Forteการ จีโนมทั้งหมดที่ทวีคูณขึ้นการเปลี่ยนแปลงของจีโนมในมะเร็งปอดผู้สูบบุหรี่ เนื้องอกชนิดย่อยนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว

Mezzo-forte  และ Forte มีการกลายพันธุ์ของตัวขับสำคัญเพียงไม่กี่ตัว ซึ่งเนื้องอกเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยการตรวจ จึงอาจได้รับการรักษาตามเป้าหมาย 

แต่เนื่องจากการศึกษาจำกัดเฉพาะคนไม่สูบบุหรี่ นักวิจัยไม่พบการกลายพันธุ์ใดๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสูบบุหรี่ และไม่พบในผู้ป่วยบุหรี่มือสอง ทั้ง 62 ราย ด้วย อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างอาจมีขนาดเล็กจึงมีระดับการแปรปรวน  เลยต้องกำหนดทิศทางศึกษาวิจัยเพื่อความแม่นยำในอนาคตต่อไป

แม้ว่ามะเร็งจะสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ถ้าเรารู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเอง จะช่วยให้เราวางแผนชีวิตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับ !!!

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

Leave a Reply

%d bloggers like this: