จากความลับแห่งชีวิต สู่อนาคต

จากการค้นพบความลับแห่งชีวิต หรือโครงสร้างของดีเอ็นเอกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษา “กลไกแห่งชีวิต”ที่จะนำไปสู่อนาคต 

ดีเอ็นเอ (Deoxybribo Nucleic Acid) เป็นกรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) ที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายไม่ว่ากระพุ้งแก้ม ผิวหนัง เม็ดเลือดขาว รากผม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมลักษณะ รูปร่าง ไม่ว่าจะเป็นสีผิว เส้นผม ความสูง และกำหนดหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆของสิ่งมีชีวิต รหัสของดีเอ็นเอจึงทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตหน่วยอื่น เป็นรหัสบุคคลที่ไม่เหมือนกัน  และรหัสนี้ของคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เกิดมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิต

ดีเอ็นเอ นอกจากจะควบคุมและกำหนดสิ่งต่างในร่างกายแล้วมันจะทำการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆเอาไว้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะที่มีอยู่ในแต่ละสิ่งมีชีวิตส่งต่อไปให้รุ่นลูกๆหลานได้ ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน ไม่เพียงรูปร่าง หน้าตา เท่านั้น ความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

ความสำเร็จในการทำแผนที่โครงสร้างดีเอ็นเอ ในโครงการจีโนมมนุษย์ ทำให้ความรู้ทางพันธุกรรมถูกยกระดับขึ้น องค์ความรู้ต่างๆล้วนหลั่งไหลมาเกิดการพัฒนาด้านสุขภาพมากมาย การตรวจพันธุกรรมเพื่อหาความเสี่ยงโรค จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางในการป้องกันและรักษาที่ถูกกว่า แม่นยำ และรวดเร็ว  ซึ่งการตรวจเพียงครั้งเดียว ก็สามารถรู้ความเสี่ยงได้ทั้งชีวิต ทำให้เราวางแผนใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างสบายใจใช่ไหมครับ.

บริการตรวจคัดกรองพันธุกรรม  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มิติปัจจัยโรคร้าย ด้วย Lab อันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้  เพื่อคุณสามารถวางแผนได้ในอนาคต

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

Leave a Reply

%d bloggers like this: