ดีเอ็นเอ โครโมโซม จีโนม ยีน…. ใครใหญ่!

สิ่งเล็กๆที่กลับซ่อนหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้  หน้าที่ของมันเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรใหญ่ที่สุด

ร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายมหาศาล ในจำนวนล้านๆเซลล์ที่อยู่ในตัวเรานั้นจะมีนิวเคลียส โดยโครงสร้างที่พบอยู่ในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) นั้นเอง ซึ่งก็ประกอบด้วย ดีเอ็นเอ ( DNA )ซึ่งขดตัวพันกันเป็นเกลียวแน่น ในโครงสร้างทางเคมีอันสลับซับซ้อนของดีเอ็นเอนี้ ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ยีน ( Gene ) ทำหน้าที่กำหนดรูปร่าง ลักษณะ และการทำงานของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่บันทึกและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน  ถ้ายีนเกิดผิดไปจากปกติจะเรียกว่า การกลายพันธุ์ (Mutation) ซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติหรือถูกกระตุ้นให้เกิดก็ได้ จะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชิวิตนั้นมากกว่าผลดี เช่น สามารถทำให้ป่วย เจ็บไข้ หรือถึงแก่ชีวิตได้ โรคที่เกิดจากสาเหตุนี้เรียกว่า โรคทางพันธุกรรม (Genetic Disease) ซึ่งจะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปหรือไม่ก็ได้ 

ส่วนจีโนมก็คือ มวลสารพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิต ก็คือรวมทั้งดีเอ็นเอ  ยีน และโครโมโซมทีอาศัยอยู่ในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลล์นั่นเอง และถ้าเราจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ ยีนคือข้อความบางข้อความหรือบางประโยคที่สำคัญ บนหนังสือที่เปรียบเป็นดีเอ็นเอ วางเรียงอยู่ในชั้นโครโมโซม โดยจีโนม ก็คือห้องสมุดที่ถ่ายทอดความรู้ออกมาให้เรา ซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่ผิดแปลกไปก็แปลว่าในห้องสมุดมีอะไรผิดปกติจึงให้ความรู้เรา ผิดๆนั้นเอง

บริการตรวจคัดกรองพันธุกรรม  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มิติปัจจัยโรคร้าย ด้วย Lab อันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้  เพื่อคุณสามารถวางแผนได้ในอนาคต

#ตรวจสุขภาพอนาคต #ตรวจคัดกรองความเสี่ยง  #riskscreen #GCgenome #ตรวจดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล

Leave a Reply

%d bloggers like this: